Frivillig i KSA

De frivillige er vores mest værdifulde ressource – fundamentet for vores arbejde.

I KSA kan du gøre en indsats på forskellige områder, enten i form af praktiske opgaver eller ved socialt samvær. Som frivillig står du ikke alene. Der er altid en teamleder parat til at hjælpe, hvis du har brug for det.

Vores arbejde bygger på følgende værdier, og som frivillig må du kunne tilslutte dig dem:

 • Vi rækker ud til dem, der har brug for det, uden forventninger eller krav.
 • Vi hjælper med ligeværd som fortegn, da vi tror at Gud har skabt alle mennesker lige og værdifulde.
 • Vi taler gerne om tro, men kun hvis folk selv åbner op for det.
 • Vi tror, at mennesket er skabt til fællesskab, så vi ønsker at være vedkommende og inviterende.
 • Vi glæder os over mangfoldighed, som betyder at vi sammen kan meget mere.

Som frivillig kan du forvente:

 • være en del af et meningsfuldt arbejdsfællesskab, hvor vi gør en forskel for mennesker.
 • vi i fællesskab med en udstrakt, hjælpende hånd, arbejder på at bringe håb og nye muligheder.
 • få mulighed for at bruge dine evner og kompetencer i et frivilligt engagement.
 • få nye menneskelige og måske også faglige erfaringer.
 • have medindflydelse og mulighed for at bruge dine menneskelige ressourcer.
 • få nye relationer og venskaber, hvis du har lyst.

Sådan bliver du frivillig

Nedenstående finder du link til det sikre Blå Kors-system Collect. Her gemmer vi dine kontaktinformationer. Hvis du ikke allerede er i gang, kontaktes du efterfølgende af den pågældende teamleder fra Kirkernes Sociale Arbejde.

Hvert område har en teamleder,  som sørger for, at alle får en god introduktion. Er du i tvivl om hvor du passer ind, vil vide mere eller har brug har brug for hjælp i dit frivillige arbejde, er du altid velkommen til at kontakte enten temalederne eller projektlederne. På de forskellige områder kan du finde telefonnumre i kontaktrubrikken.

Sådan støtter vi dig

Vi ønsker at skabe gode rammer for det frivillige arbejde. Det gør vi blandt andet ved at have en god løbende dialog. For at sikre et godt samarbejde er det følgende en del af at være frivillig i Kirkernes Sociale Arbejde:

Intro-samtale: Når du begynder som frivillig, kommer du til en introduktionssamtale. Formålet er at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver grundigt afstemt, at du får en grundig introduktion til dine opgaver, at rammer og vilkår bliver afklaret, og at der bliver skabt grobund for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Supervision og sparring: Du vil, efter behov, blive tilbudt supervision og sparring. Dette vil ofte foregå i grupper.

Frivilligmøder og kurser: Indimellem bliver du inviteret til frivilligmøder og/eller kurser i forhold til dit arbejdsområde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Find os på Facebook

C/O Blå Kors Danmark

Suensonsvej 1

8600 Silkeborg

hjn@blaakors.dk