Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af Græsteds kirker og kristne forsamlinger som i fællesskab ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp, omsorg og fællesskab.

Netværket blev etableret i juni 2019 og bygger videre på allerede eksisterende aktiviteter. Vi ønsker at være nærværende i lokalsamfundet og give hjælp og omsorg som et supplement til kommunale og andre frivillige tilbud.

KSA Græsted er en del af KSA-danmark.

Formålet:

  • At formidle konkret diakonalt arbejde
  • At inspirere menigheder og kristne til diakoni

Vision:

  • At bringe praktisk hjælp, omsorg, fællesskab og håb til mennesker der kæmper med livets udfordringer
  • At formidle Guds kærlighed til mennesker

Grundlag:

  • Vi bygger på det kristne livs- og menneskesyn med værdier som respekt og ligeværd ud fra tanken om at alle er elsket og ønsket af Gud. Af ham har vi fået alt for intet og derfor ønsker vi at give videre til andre frit og uforpligtende. Guds kærlighed er udgangspunkt, forbilledet og drivkraften for vores arbejde.

Menneskesyn: 

  • Vi mener, at ethvert menneske er unikt og skabt af Gud. Vi anser alle mennesker som lige-værdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.
  • Når vi rækker ud gennem diakoni, sker det gennem praktisk hjælp, omsorg og fællesskab. Hvis dem vi hjælper ønsker at tale om tro eller høre mere om hvad kirker og kristne forsamlinger kan tilbyde, gør vi naturligvis meget gerne det, men kun på deres initiativ.

.

Organisation:

  • KSA ledes af en styregruppe der er valgt af en netværksgruppe bestående af repræsentanter fra kirker og kristne forsamlinger i netværket.
  • Arbejdsområdet er Græsted og nærmeste omegn. KSA har en partnerskabsaftale med Blå Kors Danmark som er netværkets juridiske enhed.
  • KSA samarbejder med Frivilligcenteret i Græsted. Se Frivilligcenterets hjemmeside.

Hvem står bag:

Disse kirker og kristne forsamlinger er med i Kirkernes Sociale Arbejde i Græsted:

I samarbejde med Blå Kors

Giv de frivillige hænder en hånd

Et partnerskab med KSA styrker virksomheders CSR-profil og åbner nye netværk blandt de øvrige samarbejdspartnere indenfor sporten, kommunen, frivillige grupper og erhvervslivet.

Læs mere om hvordan du støtter os her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Find os på Facebook

C/O Blå Kors Danmark

Suensonsvej 1

8600 Silkeborg

hjn@blaakors.dk